Εργασία

Εργασία
Εργασία

Κατ’ εξοχήν όμως ο κάθε άνθρωπος επιθυμεί εκείνα στα οποία έχει ιδιαίτερη έφεση. Έτσι όσοι αγαπούν, λόγου χάρη, τη νίκη επιθυμούν κάτι ,εάν προέλθει από αυτό νίκη, οι φιλόδοξοι αν προέλθει τιμή, οι φιλοχρήματοι αν αποκομίσουν χρήματα και ούτω καθεξής. Από αυτά πρέπει λοιπόν να αντλούμε τις αποδείξεις σχετικά με το αγαθό και το συμφέρον.

Αριστοτέλους , Ρητορική Τέχνη

Από την αρχή της ζωής μας εργαζόμαστε. Παράγουμε έργο και ασπαζόμαστε τα ορόσημα, που αφορούν την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Χωρίς να το ξέρουμε η ανθρώπινη υπόσταση μας δεν χαρίζεται, κερδίζεται με κόπο. Με κόπο εισερχόμαστε στη γλώσσα, με κόπο μαθαίνουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε. Με κόπο και με σιωπηρή υπακοή , που αργότερα μπορεί ή μπορεί να μη γίνει συναίνεση.

Το αρχικό μας έργο ζωής διαφέρει από το μετέπειτα γιατί δεν το πληρωνόμαστε, δεν το ανταλλάσσουμε χρηματικά, δεν το διαπραγματευόμαστε. Η περίοδος αυτή τελειώνει με την ενηλικίωση τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες. Για να διαπραγματευτούμε την πρώτη αμοιβή, τον πρώτο μισθό έχουμε κάνει πολλές επιλογές, έχουμε ήδη χαράξει ένα μονοπάτι εργασίας.

Επιλογή σπουδών.
Στο τέλος της εφηβικής ηλικίας οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ήδη επιλέξει τι θέλουν να σπουδάσουν. Η πρώτη αυτή επιλογή έχει γίνει νωρίτερα μέσα από διαδικασίες μίμησης και ταύτισης συνάμα με μια προσωπική για τον καθένα αξιολόγηση των δυνατοτήτων του και των προσωπικών ενδιαφερόντων. Οι σπουδές είτε οι τεχνικές είτε οι Πανεπιστημιακές παρέχουν την ευκαιρία αλλά δεν καθορίζουν την τελική επιλογή. Ακόμα ο κόσμος της εργασίας είναι μακρινός  και οι ορίζοντες ανοικτοί.

Επιλογή επαγγέλματος.
Μετά το πέρας των σπουδών καλούμαστε να αποφασίσουμε την εφαρμογή της γνώσης. Οι επιλογές ενός επαγγέλματος είναι κοινωνικά καθορισμένοι μέσα από τους κανόνες της αγοράς. Υπάρχουν όμως πάντα προσωπικά περιθώρια. Ένας δικηγόρος μπορεί να ακολουθήσει μαχόμενη δικηγορία και ελεύθερο επάγγελμα. Ένας άλλος μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει τον δικαστικό κλάδο , ενώ κάποιος άλλος μπορεί να αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις και να επιλέξει τη μισθωτή εργασία. Το επάγγελμα , όπως μαρτυρά και η λέξη είναι κάτι που αγγέλλεται, είναι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας που διαμορφώνει την επιλογή, πολλές φορές γιατί αισθανόμαστε ότι με αυτό τον τρόπο αντλούμε μεγαλύτερη ικανοποίηση, είναι κοντά στο τρόπο ζωής που θέλουμε για εμάς.

Ενώ οι σπουδές είναι κοινές , το επάγγελμα είναι προσωπική επιλογή και ο καθένας διαμορφώνει την άσκηση του με το δικό του τρόπο ακολουθώντας βέβαια τους κανόνες.

Επιλογή Καριέρας.
Ενώ η  επιλογή στα προηγούμενα στάδια ήταν επιλογή κατεύθυνσης , στο στάδιο αυτό είναι επιλογή θέσης. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα και χαράσσουν ένα μονοπάτι αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό. Η καριέρα, η συνεχής επαγγελματική ανέλιξη δεν είναι στους στόχους και επιθυμίες τους. Επιλέγουν να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια  σε άλλους τομείς της ζωής τους από τους οποίους αντλούν περισσότερη ικανοποίηση. Είναι αυτό που λέγεται ότι επιλέγουν την προσωπική έναντι της επαγγελματικής ζωής.

Υπάρχουν άλλοι , που αγαπούν τον ανταγωνισμό και επιδιώκουν το όλο παραπάνω, την απόκτηση δύναμης , πλούτου και επαγγελματικών επιτυχιών. Είναι διαφορετική στάση ζωής. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν σε μια μεσαία κατηγορία. Επιδιώκουν την επαγγελματική ανέλιξη αλλά προσπαθούν να ισορροπούν και με την ικανοποίηση που αντλούν από άλλους χώρους εκτός επαγγέλματος.

Οι συγκρούσεις εμφανίζονται κυρίως στην κατηγορία ανθρώπων που επιδιώκουν την ισορροπία. Βρίσκονται αντιμέτωποι και με την επαγγελματική καριέρα , που επιδοκιμάζεται από την κοινωνία και με τον προσωπικό τους χρόνο , που οι ίδιοι αισθάνονται ότι δεν τους αρκεί. Η διατήρηση ισορροπιών είναι δύσκολη , ειδικά σε μια κοινωνία που επιβραβεύει την επιτυχία και θεοποιεί την καριέρα.

Ως επίλογος.
Η εργασία απαιτεί και παίρνει το μισό καθημερινό   χρόνο. Οι επαγγελματικές επιλογές συμβαίνουν σε όλη την διάρκεια του ανθρώπινου βίου. Είναι μια διαρκής ευθύνη και συνεχής επαναδιαπραγμάτευση ειδικά σήμερα που και η είσοδος και η έξοδος από την εργασία δεν είναι δεδομένες αλλά απαιτούν περίσκεψη και περισυλλογή.

Στο  χώρο της εργασίας εκδηλώνεται και επιβραβεύεται ο ανταγωνισμός. Τα πρόσωπα τα οποία είναι ντροπαλά ή απλώς δεν πιστεύουν στον ανταγωνισμό θα δυσκολευτούν πολύ να διεκδικήσουν τον χώρο τους και να πετύχουν αναγνώριση και ικανοποίηση με την εργασία τους. Εάν καταφέρουν όμως να κερδίσουν την ισορροπία τους ,είναι αυτά τα ίδια πρόσωπα που θα ανοίξουν τον δρόμο και θα διαμορφώσουν ένα  πιο ανθρώπινο εργασιακό τοπίο.