Άγχος

Άγχος
Άγχος

Η λέξη άγχος κυριαρχεί στο λεξιλόγιο της κοινωνίας μας. Πρόκειται για έννοια καθημερινή ,γεγονός που θέτει ορισμένα προβλήματα ταξινόμησης των αγχωδών διαταραχών : Πότε το άγχος είναι παθολογικό και υποδηλώνει μία αγχώδη διαταραχή;

Το άγχος μοιάζει έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον φόβο. Ο φόβος είναι μάι δυσάρεστη εμπειρία , η οποία αφορά την επέλευση ενός άμεσου κινδύνου. Το άτομο αντιμετωπίζει ένα πραγματικό κίνδυνο, που αφορά την ζωή του ή τη σωματική του ακεραιότητα. Ο φόβος είναι μία φυλογενετική αντίδραση που ενεργοποιεί την πάλη ή φυγή απέναντι σε ένα ερέθισμα.

Το άγχος είναι ένα δυσάρεστο υποκειμενικό συναίσθημα που συνοδεύεται από την αίσθηση κινδύνου , δηλαδή το άτομο σκέπτεται ότι κάτι κακό θα του συμβεί και εμφανίζει τις ίδιες σωματικές αντιδράσεις με το φόβο. Στην περίπτωση όμως του άγχους η εκτίμηση του κινδύνου δεν είναι ρεαλιστική και το συνακόλουθο συναίσθημα είναι υπερβολικό. Η εκτίμηση δηλαδή του κινδύνου απέχει από την πραγματικότητα. Υπάρχει καταρχήν μια γνωσιακή παραμόρφωση. Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις το αντικείμενο του άγχους είναι ασαφές. Η συναισθηματική όμως αντίδραση του ατόμου είναι υπερβολική και πολύ πιο έντονη από αυτή που θα δικαιολογούσε η πραγματικότητα. Βασικό χαρακτηριστικό του άγχους είναι ότι το άτομο γνωρίζει ότι η αντίδραση το υ είτε είναι υπερβολική είτε δεν είναι ρεαλιστική.

Το χαρακτηριολογικό άγχος αφορά την προδιάθεση του ατόμου να αντιδρά σε πολλές εξωτερικές καταστάσεις με ένα ορισμένο βαθμό άγχους ενώ το καταστασιακό άγχος αφορά στο επίπεδο του άγχους που βιώνει το άτομο σε μια εξωτερική συνθήκη ή σε ένα ερέθισμα που ποικίλλει.
Οι περισσότερες αγχώδεις διαταραχές εμφανίζονται σε κάθε ηλικία με προεξάρχουσα το τέλος της εφηβείας και την αρχή της ενήλικης ζωής.
Οι συνθήκες που το άτομο βιώνει κατά την παιδική ηλικία φαίνεται ότι αυξάνουν την ευαλωτότητα του ατόμου. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η γονεϊκή παραμέληση και κακοποίηση συνδέονται στενά με τις αγχώδεις διαταραχές. Επίσης η μειωμένη γονεϊκή εγγύτητα και η αγχώδης προσκόλληση.

Οι βασικές αγχώδεις διαταραχές είναι :

  1. Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή
  2. Φοβικές διαταραχές
  3. Διαταραχή Πανικού
  4. Ψυχαναγκαστική- Καταναγκαστική Διαταραχή
  5. Διαταραχή μετά από Τραυματικό στρες.