Μηνιαία Θέματα

Ταλέντο: Ένα χάρισμα που δεν είναι δωρεάν

Ταλέντο:  Ένα  χάρισμα που δεν είναι δωρεάν

Ταλέντο Το ταλέντο είναι η αλήθεια. Είναι ένα κάλεσμα εσωτερικό, που αν ακουστεί, υπαγορεύει αβίαστα την ιστορία του προσώπου και τις επιλογές του. Είναι η δύναμη και η ικανοποίηση. Είναι η σύνδεση του προσώπου με την ιστορία του. Το ταλέντο...

Read more

Ο σεβασμός του Άλλου θεμελιώνει την αυτοεκτίμηση του προσώπου

Ο σεβασμός του Άλλου θεμελιώνει την αυτοεκτίμηση του προσώπου

Ο σεβασμός είναι ένα άρρητο αίτημα, που διαπερνά  τις ανθρώπινες σχέσεις. Σεβασμός και αυτοεκτίμηση, όροι όμοιοι αλλά διαφορετικής τάξης. Στις διαπροσωπικές σχέσεις το όριο αποκαλείται σεβασμός, σε προσωπικό επίπεδο το όρια τίθενται από την...

Read more

Οι αξίες ορίζουν τις επιλογές, υπαγορεύουν τις πράξεις

Οι αξίες ορίζουν τις επιλογές, υπαγορεύουν  τις πράξεις

Οι αξίες αντιπροσωπεύουν όλα εκείνα τα σημαντικά για τον άνθρωπο πραγματικά ή φανταστικά αντικείμενα και φαινόμενα που το άτομο αξιολογεί, επιλέγει και χρησιμοποιεί. Οι αξίες  δεν είναι ούτε υποκείμενα, ούτε αντικείμενα αλλά είναι η σχέση που...

Read more

Η ειλικρίνεια φωτίζει την αυτογνωσία

Η ειλικρίνεια φωτίζει την αυτογνωσία

Η ειλικρίνεια στις σχέσεις θεωρείται αρετή. Η ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας είναι ένας από τους δρόμους που οδηγεί στην αυτογνωσία. Φωτίζει και αποκαλύπτει σε εμάς τα κίνητρα των πράξεων μας και των σκέψεων μας. Εννοιολογικά η ειλικρίνεια...

Read more

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: Το πρόσωπο στην οδύνη του άγχους

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: Το πρόσωπο στην οδύνη του άγχους

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή περιλαμβάνει τις ιδεοληψίες και/ή τους ψυχαναγκασμούς. Οι ιδεοληψίες αφορούν σε επίμονες και επαναλαμβανόμενες ιδέες ή εικόνες που βιώνονται ως παρείσακτες και δημιουργούν έντονο άγχος. Οι ψυχαναγκασμοί είναι...

Read more