Μπορεί να βλάψει η Ψυχοθεραπεία;

Μπορεί να βλάψει η Ψυχοθεραπεία;

H ψυχοθεραπεία βασίζεται στην επικοινωνία. Είναι θεραπεία λόγου. Η επικοινωνία δημιουργεί τις σχέσεις μας γενικότερα στη ζωή μας. Επικοινωνούμε και σχετιζόμαστε ώστε κάποια στιγμή αυτά τα δύο  υπάρχουν ταυτόχρονα τουλάχιστον στις αυθεντικές σχέσεις στη ζωή μας.

Η ψυχοθεραπεία θεμελιώνεται στη θεραπευτική σχέση , που τόσο ο θεραπευτής όσο και ο θεραπευόμενος  προσπαθούν να χτίσουν ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη και αυθεντική επικοινωνία.

Ένα άτομο που ξεκινά θεραπεία είναι συχνά ευάλωτο , και νιώθει αδύναμο  εξαιτίας των προβλημάτων που το οδήγησαν στο γραφείο του Ψυχοθεραπευτή. Οι άνθρωποι σε αυτή τη θέση μπορεί να είναι ανοιχτοί στον επηρεασμό από τον θεραπευτή και συνήθως αυτό είναι καλό ,αν είναι μία αρχή της αλληλεπίδρασης που θα μπορέσει να καταστήσει τον άνθρωπο υγιή και πάλι. Ο Ψυχολόγος οφείλει να σέβεται τον άνθρωπο που αναζητεί την βοήθεια του και να τηρεί τους ηθικούς κανόνες , που αφορούν την επαγγελματική του υπόσταση.

Αυτοί οι ηθικοί κανόνες περιλαμβάνουν

  1. κόπο  για την ωφέλεια και αποφυγή βλάβης
  2. δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη
  3. ανάδειξη της συνέπειας ,της ειλικρίνειας και της αυθεντικότητας
  4. αναζήτηση δίκαιης μεταχείρισης στη θεραπεία και λήψη μέτρων για την αποφυγή μεροληψίας και
  5. σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων.

Η προσήλωση σε αυτές τις οδηγίες είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.

Η ψυχοθεραπεία εφόσον τηρούνται οι παραπάνω κανόνες μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα και να προσφέρει πραγματικά οφέλη για τους ανθρώπους που την αναζητούν και πολλές φορές είναι η πρώτη τους επιλογή.